Home » LTO Exam tagalog reviewer: ace theoritical driving exam

LTO Exam tagalog reviewer: ace theoritical driving exam

This LTO exam reviewer is a tagalog reviewer for all applicants who prefer Tagalog. This is intended for both Professional and non-professional licenses. For English reviewers, head to prof reviewer and non-prof reviewer pages.

LTO DRIVING LICENSE REVIEWER (TAGALOG)

1. Habang nag mamaneho, dapat kang tumingin sa “side and rear view mirrors” ng:
Answer: Mabilis o Madalian

2. Sa isang interseksyon na may “STOP SIGN” dapat kang :
Answer: Huminto at mag patuloy kung walang panganib

3. Maari kang lumusot (overtake) sa kanang bahagi ng sasakyan kung:
Answer: Ang highway ay may dalawa o higit pang linya patungo sa isang direksyon

4. Ang tamang gulang sa pagkuha ng lisensyang “Non-Professional” ay:
Answer: 18 taong gulang

5. Bago umalis ng paradahan dapat mong :
Answer: Suriin ang paligid bago mag patakbo

6. Matapos kang lumampas (overtake) at nais mong bumalik sa pinanggalingan linya ng ligtas kailangan:
Answer: Makita mo sa “rear view mirror” ang iyong nilagpasan

7. Ano ang dapat mong ihanda kung malayo ang biyahe?
Answer: Maghanda ng mga kagamitang pangkumpuni ng sasakyan kung masiraan at Planuhin ang ruta at ikondisyon ang sasakyan.

8. Ang sasakyan ay nakaparada (parked) kung:
Answer: Nakahinto ng matagal at patay ang makina

9. Ang pagkakaroon ng lisensya ay isang:
Answer: Pribilehiyo

10. Ang lisensyang “Non-Professional” ay para lamang sa:
Answer: Mga pribadong sasakyan

11. Kung paparada ng paahon sa may bangketa, dapat mong ipihit ang gulong:
Answer: Palayo sa bangketa

12. Ano ang kahulugan ng patay sinding kulay pulang ilaw trapiko?
Answer: Huminto at magpatuloy kung ligtas

13. Sa tuwing lilipat ng linya, dapat sumenyas, tignan ang iyong “side” at “rear view mirror” at
Answer: Tignan kung may parating na sasakyan

14. Sa highway na may dalawang guhit maari kang lumusot (overtake) kung sa iyong panig ay may:
Answer: Putol-putol na dilaw na guhit

15. Ang hindi pagsunod sa ilaw trapiko ay paglabag sa batas trapiko at:
Answer: Maaring masangkot sa iyo sa isang aksidente

16. Kung ang drayber ng sasakyan na sa unahan mo ay maglabas ng kanyang kaliwang kamay at iunat ito, nakatitiyak ka na siya ay:
Answer: Kakaliwa

17. Ano ang dapat gawin kung parating na sa isang kurbada?
Answer: Magmarahan / bagalan ang takbo bago dumating sa kurbada

18. Ang mahuling lasing sa alak o ipinagbabawal na gamot ay may karampatang parusa na:
Answer: Multa o pagkabilanggo at Pagsuspinde ng lisensya

19. Kung magpapatakbo ng mabagal sa “Expressway” dapat kang gumawi sa:
Answer: Pinakakanang bahagi ng daan

20. Ano ang dapat mong dalhin kung magmamaneho?
Answer: Lisensya, rehistro at resibo ng huling pinagbayaran ng rehistro sa LTO

21. Kung masangkot sa isang sakuna, dapat itong ipagbigay alam sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya:
Answer: Kaagad-agad

22. Mapanganib magpatakbo ng matulin kung gabi sapagkat:
Answer: maikli ang abot tanaw kung gabi

23. Ano ang dapat gawin kung pinahihinto ng pulis
Answer: huminto sa ligtas na lugar at ibigay ang lisensya at iba pang papeles ng sasakyan kung hinihingi

24. Mapanganib ang palikong kaliwa kaysa kanan sapagkat:
Answer: Kailangan maging listo sa mga sasakyang magmumula sa kaliwa, kanan at pasalubong

25. Ang pinakaligtas na alituntunin kahit ikaw ang may karapatan sa daan ay:
Answer: Ang hindi ipagpilitan ang karapatan

26. Sa rotonda, alin o sino ang may higit na karapatan sa daan?
Answer: Ang sasakyang nasa loob ng rotonda

27. Hindi dapat lumusot (overtake) sa paanan ng tulay sapagkat:
Answer: Hindi nakikita ang kasalubong na sasakyan

28. Ano ang pinakaligtas na distansya / agwat ng isang sasakyan sa kanyang sinusundan?
Answer: Isang sukat ng sasakyan

29. Ano ang kahulugan ng patay sinding dilaw na ilaw trapiko?
Answer: Magmarahan at magpatuloy kung walang panganib

30. Ano ang kahulugan ng tuloy-tuloy na guhit na kulay dilaw?
Answer: Bawal lumusot at bawal tumawid ang sasakyan

31. Ayon sa batas, hindi ka maaring magmaneho ng matulin maliban kung:
Answer: Walang panganib at Naaayon sa takdang bilis o tulin

32. Ano ang dapat mong gawin kung ang sasakyan sa likuran mo ay gustong lumusot (overtake)?
Answer: Magmaharan, gumawi sa kanan at baayan itong lumampas

33. Ang isang may lisensya ay maaring magmaneho ng?
Answer: Uri ng sasakyang nakasaad sa lisensya

34. Kung ang makasalubong mo ay may nakakasilaw na ilaw, ano ang dapat mong gawin?
Answer: Tumingin ng bahagya sa gawing kanan ng kalsada

35. Ano ang kahulugan ng senyas trapikong kulay pula na tatsulok ang hugis?
Answer: Nagbibigay babala

36. Ano ang kahulugan ng senyas trapikong kulay pula na pabilog, octagon o baligtad tatsulok?
Answer: Nagbibigay babala

37. Ano ang kahulugan ng senyas trapikong kulay asul at puti na pabilog ang hugis?
Answer: Nagbibigay direksyon at impormasyon

38. Ano ang kahulugan ng senyas trapikong asul at puti na parihaba o parisukat ang hugis?
Answer: Nagbibigay ng impormasyon

39. Ano ang kahulugan ng berdeng Ilaw trapiko?
Answer: Senyas upang patakbuhin ang sasakyan

40. Ano ang kahulugan ng dilaw na signal trapiko?
Answer: Humanda sa paghinto at malapit nang sumindi ang ilaw na pula

41. Ano ang kahulugan ng berdeng signal trapiko?
Answer: Patakbuhin ng tuloy-tuloy ang sasakyan

42. Ano ang ibig sabihin ng berdeng “arrow” signal ng trapiko?
Answer: Nagpapahintulot sa mga sasakyan na kumaliwa o kumanan

43. Ano ang ibig sabihin ng dilaw na “arrow” signal na trapiko?
Answer: Magmabagal at humandang huminto

44. ang puting linya sa daan ay:
Answer: Naghihiwalay sa trapiko na tumakbo sa iisang direksyon

45. Ang dilaw na linyang tuloy-tuloy ay palatandaan na:
Answer: Bawal ang paglusot sa kaliwa

46. Ang dilaw na linyang putol-putol ay palatandaan na:
Answer: Pinapayagan ang paglusot sa kaliwa

47. Ang puting linyang putol-putol ay palatandaan na:
Answer: Maaaring lumusot pakaliwa o pakanan kung walang peligro

48. Ang dalawang dilaw na linya na putol-putol:
Answer: Maaaring lumusot sa kaliwa o kanan

49. Ang dalawang dilaw na linya na tuloy-tuloy ay palatandaan na:
Answer: Bawal lumusot kailanman

50. Ang kailangang gulang ng aplikante para sa “Professional Driver’s License” ay:
Answer: 18 taong gulang

51. Sa highway kung nais mong magpatakbo ng mabagal kaysa iba, dapat kang gumawi sa;
Answer: Pinakakanang bahagi ng kalye

52. Ang pinakaligtas na tulin ng isang sasakyan ay naayon sa:
Answer: Kakayahan ng nagmamaneho, kakayahan ng sasakyan, kondisyon ng panahon at kondisyon ng kalsada.

53. Ano ang dapat mong gawin upang malabanan ang pagod at antok sa haba ng biyahe?
Answer: Huminto paminsan-minsan at magpahinga

54. Ang isang drayber ay itinuturing na propesyonal kung:
Answer: Siya ay inuupahan o binabayaran sa pagmamaneho ng sasakyan pribado o pampasahero

55. Sa isang sangandaan / intersekyon na walang nakatalagang senyas trapiko, dalawang sasakyan ang dumarating mula sa magkaibang kalye, aling sasakyan ang dapat magbigay?
Answer: Ang huling dumating

56. Ang lisensya ay maaring ipagamit sa iba:
Answer: Hindi pinapayagan kailanman

57. Kung umilaw ang brakelights ng sasakyan ng nasa iyong unahan, dapat kang :
Answer: Humanda sa pagpreno

58. Sa isang intersekyon na walang nakatalagang senyas trapiko, dalawang sasakyan ang dumating ng sabay. Aling sasakyan ang may karapatan sa daan ?
Answer: Ang sasakyang nasa sa kanan

59. Kung may tumatawid sa tawirang pangpaaralan, ano ang dapat mong gawin?
Answer: Huminto at wag magpatuloy habang may taong tumatawid

60. Ano ang kahulugan ng senyas trapiko na kulay asul?
Answer: Nagbibigay kaalaman

61. Kung masangkot sa isang sakuna ano ang dapat gawin ng drayber?
Answer: Ipagbigay alam ang pangyayari sa pinakamalapit na pagamutan at pinakamalapit na Himpilan ng pulisya

62. Ano ang kahulugan ng kulay pulang ilaw trapiko?
Answer: Huminto at hintayin ang berdeng ilaw

63. Kailan dapat magdesisyon ang drayber?
Answer: Habang siya ay nagmamaneho

64. Saang lugar hindi ka dapat lumusot (overtake)?
Answer: Sa harap ng paaralan, “busy streets”, at sa mga sangandaan o interseksyon na may isang “direction lane”

65. Mapanganib ang likong pakaliwa kaysa pakanan sapagkat:
Answer: Lubhang mabilis ang sasakyang pasalubong

66. Ano ang dapat mong gawin kung may pasaherong gustong bumaba?
Answer: Huminto sa tamang lugar at paalalahanan sila na mag-ingat sa pagbaba

67. Ang busina ay ginagamit upang:
Answer: Makapagbigay babala ng kaligtasan / pag-iingat

68. Ano ang kahulugan ng arrow o palasong nakapinta sa kalsada?
Answer: Sundin ang direksyong itinuturo

69. Ang pulang bandera o pulang ilaw ay dapat nakakabit sa anumang dala ng sasakyan na lalampas ng:
Answer: Isang metro mula sa likod ng sasakyan

70. Hindi ka pinapayagan tumawid sa kabila ng buong dilaw na guhit maliban kung ikaw ay:
Answer: Palikong kaliwa

71. Ano ang wastong senyas kamay kung ikaw ay liliko sa kanan?
Answer: Nakalabas ang kaliwang kamay at nakaturo sa itataas na parang nanunumpa

72. Ano ang takdang tulin ng isang sasakyan na lugar ng paaralan?
Answer: 20 kph

73. Saang lugar hindi maaring pumarada?
Answer: Sa lugar na ipinagbabawal gaya ng tawiran ng tao at malapit sa interseksyon.

74. Kung ang drayber ng sasakyan na nasa unahan mo ay maglabas ng kaliwang kamay na nakaturo sa ibaba siya ay:
Answer: Hihinto

75. Kung ang drayber na nasa unahan mo ay naglabas ng kaliwang kamay na nakaturo sa itaas, siya ay:
Answer: Kakanan

76. Ang pagmamaneho ng walang tamang lisenya ay ipinagbabawal ng batas at may kaparusahang:
Answer: Multa at suspensyon

LTO tagalog exam reviewer ends here.

Source: lto.gov.ph